Toplantı Kongre Seminer Organizasyonları (MICE)

MICE nedir ?
Tam ismi Meeting, Incentive, Congress, Events olan, toplantılar, teşvik gezileri, kongreler Seminer ve sergiler anlamına gelen MICE, bütün bu sayılan faaliyetleri yapabilen başta Ankaragrup olmak üzere bizim gibi firmaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu anlamı ile MICE, bütün dünyada hızla gelişen organizasyon faaliyetleridir.
 
MICE olarak neler yapılmaktadır?
 
Bu sektörün birinci faaliyet alanı toplantı organizasyonlarıdır. Bu kapsamda, firmaların, iş ortakları ile ya da sosyal paydaşları ile bir araya gelerek, şirketin gelişmelerini basınla paylaşmak veya yeni bir ürün tanıtımını yapmak üzere yapılacak etkinlikler planlanmaktadır. Bu anlamda basın toplantıları düzenlemek, bayi toplantıları yapmak, eğitim toplantıları düzenlemek, şirket toplantıları veya motivasyon toplantıları organize etmek hatta road show’lar yapmak ve hedef kitle ile yüz yüze gelerek, yeni iş modelleri yaratmak ve trendleri takip etmek MICE aktivitelerinin başında gelir.
 
MICE sektörünün ikinci faaliyet alanı, teşvik gezileri düzenleme organizasyonlarıdır. Bu hem şirket içi motivasyonu yükseltmek için hem şirket içi eğitimlerde fark yaratmak için yapılmaktadır. Ülke içi veya dışında yapılacak toplantıları ve yolculukları organize etmek önemli bir MICE aktivitesidir.
 
Sektörün bir diğer faaliyet alanı kongre organizasyonlarıdır. Ülke içinde veya ülke dışında yapılacak konferanslara, kongrelere ya da seminerlere katılmak veya bu tür organizasyonlar düzenlemek ciddi bir MICE aktivitesidir. Bu alanda sempozyum, çalıştay, konferans organizasyonları ve ulusal veya uluslararası kongreler düzenlenmektedir.
 
Sektörün son faaliyet alanı sergi organizasyonlarıdır. Çeşitli açılış törenleri, ödül törenleri, kurumsal yıl dönümleri veya yeni yıl kutlamaları, açık alan etkinlikleri, spor karşılaşmaları, özel davetler ve sosyal sorumluluk projeleri birer MICE aktivitesidir.
 
MICE sektörü neden önemlidir?
 
Birçok kuruluş yukarıda açıklanan aktiviteleri gerçekleştirmek için yeterli zaman, yeterli çalışan ve yeterli kaynak bulamamaktadır. Ayrıca her bir aktivite kendi başına uzmanlık gerektiren farklı faaliyetler içermektedir. Bütün bunların bu işi bilen firmamız tarafından yapılıyor olması sadece zaman kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda faaliyetlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesi için harcanacak efordan da tasarruf sağlamaktadır.
Bu işin uzmanı olan Ankaragrup, planlama çalışmalarında hizmet verdiğimiz şirketlerin dinamiklerini de dikkate alarak en uygun çözümü üretebilmekteyiz.
 
Bu bir güven meselesi değil mi ?
 
 
MICE sektörünün gelişimi
 
Geçtiğimiz 10 yıl içinde MICE sektörü, ülkemizde de çok büyük bir ilerleme göstermiştir. Sadece kongre turizmi açısından dünyada ülkeler sıralamasına bakıldığında ülkemiz, 159 kongre ile 23. sırada yer almıştır.